Sau HPG - MSN là gì?

Thị trường cho 1 tín hiệu rũ mạnh đầu phiên khi giảm hơn 15 điểm và quay về vùng 123x. Lực cầu bắt mạnh vào khiến VNI bật tăng cuối phiên. Sự điều chỉnh này đã kết thúc chưa? Sau HPG - MSN, dòng nào đang cho thấy sự vận động giá đủ tích cực? Các cổ phiếu cho cơ hội tiếp theo là gì? Mời ace xem qua video