Sáu phương án được đề xuất xây dựng cầu Cần Giờ hơn 10.000 tỷ đồng

Dự án xây dựng cầu Cần Giờ nối hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 10.500 tỷ đồng, được đơn vị tư vấn đề xuất. Trong đó, phương án có lộ trình khởi hành đi từ đường 15B Nhà Bè và kết thúc tại đường Rừng Sác được cho là phương án tối ưu, phù hợp quy hoạch phát triển TP. HCM. Dự án đang được Sở Giao thông vận tải TP. HCM hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo Ủy ban nhân dân TP. HCM xem xét trước khi trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp cuối năm 2023. Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ, có tổng chiều dài dự kiến 3,6 km, quy mô 6 làn xe, độ tĩnh không thông thuyền 55 m.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/sau-phuong-an-duoc-de-xuat-xay-dung-cau-can-gio-hon-10-000-ty-dong.htm