Sau tái cấu trúc, FE Credit đã có lãi trở lại

VPBank vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và năm 2023. Trong đó, VPBank lên kế hoạch tăng trưởng huy động đạt 25%, ưu tiên huy động từ khối khách hàng cá nhân, khuyến khích huy động từ CASA. VPBank cũng sẽ làm việc với các ngân hàng quốc tế, các tổ chức tài chính phi chính phủ cũng như các tổ chức tài chính đa quốc gia để tiếp cận những khoản vay bổ sung cho nguồn vốn trung và dài hạn. Với chiến lược CASA năm 2024, VPBank kỳ vọng tăng trưởng CASA sẽ đạt gấp đôi năm 2023 thông qua việc triển khai chiến lược phân khúc khách hàng. VPBank cũng đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, thu hồi lãi treo và kiểm soát chính sách tín dụng, từ đó hạ tỷ lệ chuyển dịch nợ quá hạn của ngân hàng.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/sau-tai-cau-truc-fe-credit-da-co-lai-tro-lai-20180504224294903.htm

9 Likes