SBH: Doanh nghiệp nỗ lực với trách nhiệm xã hội

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thực hiện nhiều chương trình xã hội thiết thực tại tỉnh Phú Yên, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình hoàn cảnh khó khăn. Công ty cũng đã tổ chức nhiều chương trình trao quà, đồ dùng học tập, tặng áo ấm, xe đạp cho hàng trăm học sinh nghèo trên toàn tỉnh.

Thông tin chi tiết: https://nongnghiep.vn/doanh-nghiep-no-luc-voi-trach-nhiem-xa-hoi-d376308.html

8 Likes