SBS - Đã bắt đầu vào nhịp tăng mạnh?

  • Kết thúc phiên hôm nay 12/11 với giá cao nhất các đỉnh 17.8k
  • Thời gian gần đây vol lên tục tăng với khối lượng lớn
    sbs2

Các mã cùng ngành đã chạy hết và tăng 2x hết rồi, chỉ còn mỗi mã này. Có phải đã có tín hiệu bắt đầu sóng tăng không anh em?
Không biết có ai quan tâm tới mã này giúp mình không? Mình đang giữ 1 ít và thấy cứ quanh quẩn ở giá 16 mãi nên chán vl…

1 Likes

Tích lũy đã đủ lâu rồi, dự kiến qua tuần sẽ tăng mạnh. ae trang thủ xem gom hàng còn kịp nè

e đang cầm . hôm nay mới mua thêm nè bác

1 Likes

hôm nay mình cũng dô thêm 1 ít … hi vòng qua được 20

đến giờ vẫn chưa chạy, nặng mông thật

cá nhân mình thấy mấy con chứng nhỏ thì sau cũng chạy lên 2x hết, tranh thủ gom hàng vứt đấy chờ sóng lên rồi bán

Còn ai giữ hàng không nhỉ

Bán hết rồi