SBT: con đường xưa em đi!

Con này sắp rơi rồi

bố nhìn theo nến tháng thì toi

  1. Giá đường TG đang ở mức rất tốt sẽ yếu tố tích cực cho xu hướng lúc này
  2. SBT: Con “gái rượu” nhà a Thành nên ko ai dám bỏ bê đâu nha
  3. Quá trình đi lên sẽ có chut điều chỉnh chút xíu và đang rất ổn sau khi test ~22.x

Nặng mông quá

yes! slow nhưng cũng not bad hén!!

Quá nặng để có thể kéo.

Cần 1 chút time!

Đu tận 25 bao giờ mới về bờ nhỉ