SBT: Lãnh đạo sang tay 70tr cho Quỹ ngoại, góc nhìn thế nào cho đúng?

Thật sự nếu công tâm, thì 1 hướng nghĩ tích cực khác trong câu chuyện này là quỹ ngoại đang canh đúng đáy để mua của bà My. Quỹ mua từ cổ đông hiện hữu thay vì đòi phát hành thêm là quá uy tín cho nhà đầu tư SBT vì không làm loãng cổ phiếu.

Hơn nữa cũng khẳng định là giữa doanh nghiệp và quỹ có các thoả thuận hợp tác chiến lược lâu dài, chứ không đơn giản là bán xả hàng để trả nợ như chim lợn hay nói. Việc ra tin như mấy ngày nay có thể đạp giá trước khi mua.

=> Nhìn về ngắn hạn: có thể xuất hiện vài nhịp chỉnh, nhưng dài hạn thì vẫn vô tư. Cần quan sát thêm các phiên chỉnh sắp tới để bắt đầu DCA :+1:

3 Likes

hay

Sbt nó như vhm nuôi vic ấy , sbt này phải nuôi cả nhà cả hệ sinh thái ông thành , nên mua vào chưa biết là hên hay xui đâu

Nghe bảo vào là bị nhốt ??