SBT sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi giá đường thế giới tiếp tục gia tăng?

SBT sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi giá đường thế giới tiếp tục gia tăng?

Theo quan sát của chúng tôi về diễn biến giá đường thế giới trong các tháng đầu năm 2022 cho thấy:

  • Gía đường đang có xu hướng phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh nhẹ trong các tháng cuối năm 2021
  • Mặt bằng giá đường vẫn ở mức cao so với cùng kỳ 2021

Việc giá đường ở mức cao như trên sẽ là những yếu tố tích cực hỗ trợ cho việc cải thiện KQKD Q3 niên độ 2021-2022 của SBT như sau:

  • Duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao do SBT cũng là đơn vị có độ tự chủ về nguồn NVL lớn
  • Tăng về lợi nhuận tài chính nhờ hedging giá đường - SBT đã thực hiện tương đối thành công trong 2 quý gần nhất.

Về kỹ thuật, cổ phiếu đang có những đợt điều chỉnh ngưỡng hỗ trợ 22.x, chúng tôi đánh giá việc sụt giảm trên khá tương quan với diễn biến chung của thị trường. Với sự hỗ trợ tương đối thuận lợi về mặt FA, chúng tôi cho rằng cơ hội để giải ngân vào SBT có thể xuất hiện trong ngắn hạn. NĐT nên quan sát diễn biến giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.