SCR-cp BĐS đã tạo đáy

Theo mình nghĩ SCR đã tạo đáy và đang có dấu hiệu hồi lại. Mục tiêu target :12

2 Likes

Múc !

1 Likes

SCR nhiều dự án vàng, mà sao nó báo cáo doanh thu, lợi nhuận èo uột vậy bác

Dồn lực cho quý 2 bro ạ.

SCR target bao nhiêu vậy bro ?

1 Likes

Scr qua 10 thì chả biết target ở đâu như nvl vậy

Đà này qua nổi ko bác ?

Dư trần cả triệu cổ. Scr làm sao mua được đây

1 Likes

SCR game To

1 Likes

Game to quá bác ạ. :smiley:

Nâng target lên đi ku. Cho ae giao lưu

Qua nổ vol mà nay thấy hơi đuối