SCR : sau khi mất ô dù sẽ ra sao?

Scr

Chủ thớt bị ngáo à ???

Ơ sao bảo chủ thớt ngáo vậy?

1 Likes