SCS: Sản lượng tăng mạnh trong năm 2022 dù các thách thức tiềm ẩn – Cập nhật

SCS: Sản lượng tăng mạnh trong năm 2022 dù các thách thức tiềm ẩn – Cập nhật

  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) và nâng giá mục tiêu thêm 10% lên 190.000 đồng/CP.

  • Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) hiệu ứng tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu của chúng tôi đến giữa năm 2023 so với trước đây là cuối năm 2022 và (2) chúng tôi giảm dự báo chi phí vốn chủ sở hữu từ 10,5% còn 9,7% do chúng tôi hiện áp dụng mức beta 0,6, thấp hơn so với trước đây là 0,7 - phù hợp với mức beta sau điều chỉnh của SCS từ dữ liệu hàng tuần trong 2 năm qua.

  • Chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 và nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 thêm 11% khi chúng tôi tăng dự báo thu nhập tài chính cho giai đoạn này tương ứng với kỳ vọng của chúng tôi rằng SCS sẽ giữ lại vốn cho kế hoạch mở rộng trong tương lai tại Sân bay Quốc tế Long Thành (LTA) Giai đoạn 1.

  • Trong năm 2022, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 16% YoY đạt 976 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 24% YoY đạt 701 tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng doanh thu của SCS sẽ được hưởng lợi từ việc Việt Nam mở cửa trở lại các chuyến bay chở khách quốc tế và hoạt động sản xuất phục hồi.

  • Chúng tôi cho rằng SCS có định giá tương đối hấp dẫn nhờ bảng cân đối kế toán lành mạnh và vị thế thị trường độc quyền đôi bền vững. Ngoài ra, công ty có mức định giá không cao với PEG giai đoạn 2021-2024 là 0,8 lần.

  • Rủi ro cho quan điểm tích cực của chúng tôi: Dòng chảy thương mại giảm; hạn chế về công suất sân bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN).
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân