SeABank tăng vốn điều lệ, bầu bổ sung thành viên HĐQT hướng tới phát triển bền vững

Một nội dung quan trọng tại Đại hội Đồng cổ đông SeABank là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 24.957 tỉ đồng lên 30.000 tỉ đồng (tăng 5.043 tỉ đồng) thông qua các phương thức:

Phát hành 329 triệu cổ phiếu SSB để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 13,1826% và phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỉ lệ 0,4127%, tăng vốn điều lệ lên mức 28.350 tỉ đồng.

Phát hành 45 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 để tăng vốn điều lệ thêm 450 tỉ đồng.

Chào bán tối đa 120 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần theo hình thức riêng lẻ và/hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Tổng số vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm 1.200 tỉ đồng.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, SeABank tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị ngân hàng, sẵn sàng hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2024 - 2028, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc phát triển bền vững (ESG) đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của bà Ngô Thị Nhài - thành viên HĐQT và bầu bổ sung bà Trần Thị Thanh Thủy làm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các thành viên của HĐQT, BKS của SeABank đều đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD và là các cá nhân có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm quản trị trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, có tầm nhìn chiến lược, có tinh thần đoàn kết, có tâm huyết vì sự phát triển của SeABank.

Việc hoàn thiện đội ngũ nhân sự quản trị cấp cao sẽ giúp SeABank nâng cao năng lực quản trị điều hành, đưa ngân hàng tiệm cận với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất dựa trên các yếu tố nền tảng: đẩy mạnh số hóa hệ thống ngân hàng; tăng trưởng bền vững gắn liền với kiểm soát rủi ro; nâng cao chất lượng tín dụng gắn với kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Link gốc

https://thanhnien.vn/seabank-tang-von-dieu-le-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-huong-toi-phat-trien-ben-vung-185240515120257206.htm