Sếp chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu kể về rào cản Bắc tiến từ chai hồ nước 5.000đ và cuộc tất tay vào trải nghiệm khách hàng, dùng AI, ML thay 50 nhà phân tích dự báo

Một số khách hàng ở miền Bắc và miền Nam đã phàn nàn về việc không có hồ nước trong nhà thuốc của họ. Tuy nhiên, việc tăng cường trải nghiệm khách hàng của họ đã giúp họ có được trải nghiệm tốt hơn.
Điều này đã được đưa ra trong bối cảnh các công ty công nghệ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong ngành công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam. Các chuyên gia cũng đề cập đến việc công nghệ có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của con người, nhưng việc tăng cường trải nghiệm khách hàng có thể dẫn đến sự thay đổi trong cách tiếp cận của họ.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/sep-chuoi-nha-thuoc-fpt-long-chau-ke-ve-rao-can-bac-tien-tu-chai-ho-nuoc-5000d-va-cuoc-tat-tay-vao-trai-nghiem-khach-hang-dung-ai-ml-thay-50-nha-phan-tich-du-bao-188240211081252058.chn

7 Likes