SEP: Liên kết sản xuất, tạo đầu ra bền vững cho gỗ rừng trồng và cao su

Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đã triển khai liên kết, thu mua, chế biến, quảng bá và kinh doanh các loại nông sản của tỉnh, đặc biệt là gỗ có chứng nhận quản lý rừng bền vững ( FCS ) và mủ cao su để giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân. Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ đã thu mua hơn 50.000 tấn gỗ có chứng chỉ FSC của gần 200 hộ dân cung cấp. Công ty đã thiết lập được chuỗi liên kết tiêu thụ gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC, ký cam kết bao tiêu sản lượng gỗ có chứng chỉ của hội viên Hội Chứng chỉ rừng Quảng Trị nói chung và các hợp tác xã nói riêng. Nguồn gỗ có chứng chỉ FSC được Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ thu mua để phục vụ cho việc chế biến, cưa xẻ, sấy gỗ xuất khẩu. Đồng thời, các phụ phẩm khai thác rừng, phụ phẩm trong sản xuất, chế biến gỗ như mùn cưa, dăm bào, dăm gỗ, mẩu gỗ vụn, cành cây nhỏ chính là nguồn nguyên liệu có lợi thế để phục vụ sản xuất viên gỗ nén trên dây chuyền hiện đại.

Thông tin chi tiết: https://baoquangtri.vn/kinh-te/lien-ket-san-xuat-tao-dau-ra-ben-vung-cho-go-rung-trong-va-cao-su/181509.htm