Sét đánh ngang tai - Thách bố THM bỏ cọc, kho báu Thủ Thiêm ngang Dubai

Vẫn biết THM có bỏ cọc thì mặt bằng đấu giá mới nhà nước đưa ra 500tr/m2; 3 công ty còn lại đấu 1 tỷ.m2. nhưng…
Thách bố THM bỏ cọc, Các cụ, các cốp đuổi thẳng cổ khỏi Phú Quốc, Lâm Đồng.

8 Likes

Chỉ tiếc là THM chưa lên sàn IPO , ko thì phi tới tận cung trăng

Sóng BĐS Thủ Thiêm , m đã lên thuyền CII và đang rung đúi hái quả ngọt , phê !

tbh thì phải bác oi

bác lập nhiều pic vậy , kiểu này cii lại lên mâp

1 Likes

Xúc DIG ấy, bom tấn Long Tân Đông Sài Gòn

Này là khẳng định nó rồi anh. Chắc cốp. Láo nháo các sếp bẻ răng liền ^^

Đất SG tăng nhanh quá anh. Lô e định mua tháng trước đăng 9 tỷ, giờ xem lại 9.3 tỷ. Mổi ngày nó xẻo 1 tí, ngấm dần ngấm dần thấm tận xương tủy

Đại địa huyệt Tp HCM - THủ Đức dưới góc nhìn phong thủy