Sgr phiên sàn thứ 4 kha kha kha

tưởng tây nó phang nát sàn nhưng ngó qua tây thấy có bán ■■ gì đâu

toàn dân margin kẹt SGR

TUYỆT PHẨM

KPF NGON NHÉ

Pha đảo chiều kinh điển, SGR Tuyệt Phẩm

Tuyệt phẩm đây