SHB khai trương chi nhánh tại Quảng Bình

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội ( SHB ) đã khai trương chi nhánh tại Quảng Bình, Việt Nam. Trong tháng 10 năm 2023, SHB đã khai trương 2 chi nhánh tại Bến Tre và Quảng Bình, và 4 phòng giao dịch tại 3 miền. Theo lộ trình phát triển, SHB sẽ đưa vào hoạt động thêm 3 chi nhánh mới tại các tỉnh Quảng Trị, Bắc Giang, Phú Thọ và hơn 20 phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của SHB lên 569 điểm trong và ngoài nước. Quảng Bình là một trong những thị trường giàu tiềm năng nằm tại phía Nam khu vực Bắc Trung bộ, có bước phát triển về kinh tế ấn tượng trong thời gian vừa qua. Quảng Bình sẽ trở thành nền kinh tế năng động, với trọng tâm là ngành dịch vụ và du lịch nổi bật; công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm, bền vững.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/shb-khai-truong-chi-nhanh-tai-quang-binh-20180504224290607.htm

8 Likes