SHB sẽ trả cổ tức tiền mặt 5% vào đầu tháng 8

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB) vừa công bố thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận về 500 đồng) là ngày 19/7.

Thời gian triển khai chi trả cổ tức là ngày 6/8. Số tiền dự kiến mà SHB dùng để chia cổ tức sẽ là 1.830 tỷ đồng. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của SHB đã thông qua phương án chi trả cổ tức 16% với hai cấu phần: 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu.

Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng trong năm 2024. SHB đang hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan quản lý, thực hiện các thủ tục chuẩn bị triển khai phát hành trả cổ tức 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 11% trong quý III/2024.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định về việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của SHB. Theo đó, vốn điều lệ mới của SHB là 36.629 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng sau khi ngân hàng hoàn tất phát hành hơn 43,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

SHB đặt kế hoạch 2024 tổng tài sản vượt 701.000 tỷ đồng; tăng trưởng tổng dư nợ cấp tín dụng 14% (điều chỉnh theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước); huy động thị trường 1 phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế. Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu tăng 22%, đạt 11.286 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến chi trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 18%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.017 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế của SHB ở mức 3.209 tỷ đồng, tăng 11,4%. Với kết quả trên, SHB đã thực hiện 35,6% kế hoạch năm sau ba tháng.

Tổng tài sản của SHB giảm 1,5% xuống 621.144 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng giảm nhẹ xuống 437.667 tỷ đồng, tiền gửi cũng giảm 0,7% xuống 444.297 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 3,02%, ngang với kết quả vào cuối năm 2023.

Xem thêm tại đây

6 Likes

SHB sau ngày chốt quyền cổ tức 500 đồng, chắc có game tiếp theo cổ tức cổ phiếu. SHB đi lên chắc chắn, lãnh đạo có vẽ muốn kéo SHB như HD bank.

1 Likes