SHS bết quá

Ưm múc con này hôm chỉnh mà hnay âm tiền mới sợ… hết game giờ đúng là còn cái nịt :joy:

Quan điểm của e là shs đánh nét đấy chứ , đánh mã nào cũng phải kiên nhẫn chờ thời thôi bác , ai cũng muốn lên thì ai xuống

1 Likes