SHS lộ trình năm 2022

Trong nước, mặc dù tình hình vĩ mô 6 tháng vẫn tương đối ổn định, tuy nhiên lạm phát tăng, xuất hiện những áp lực lên tỷ giá. Thị trường chứng khoán sau đợt giảm điểm mạnh trong Q2/2022 vẫn chưa có dấu hiệu tạo đáy chắc chắn, nhiều cổ phiếu giá giảm sâu, trong khi đó dòng tiền vào thị trường chứng khoán sụt giảm, lãi suất ngân hàng có dấu hiệu tăng, hoạt động phát hành (cổ phiếu, trái phiếu), cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp tương đối trầm lắng.

Trước những khó khăn thách thức được thị trường đặt ra, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với định hướng chiến lược hoạt động của từng bộ phận.

Về kế hoạch kinh doanh 2022, SHS đặt mục tiêu Tổng doanh thu 3,428 tỷ đồng, bằng 118% so với năm 2021 và Lợi nhuận kế toán trước thuế gần 1,753 tỷ đồng bằng xấp xỉ 116% so với năm 2021. Về hoạt động công nghệ thông tin, SHS thực hiện lựa chọn và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, đồng thời tổ chức thực hiện mô hình quản trị hệ thống công nghệ đủ khả năng đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

Về hoạt động môi giới, SHS đặt mục tiêu lấy lại vị thế trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới hàng đầu tại sàn HOSE, Top 5 tại sàn HNX và tập trung nâng cao số lượng, chất lượng của đội ngũ môi giới và năng lực tư vấn đầu tư. Các mảng kinh doanh quan trọng khác như đầu tư, kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định cũng được chú trọng nhằm tận dụng các cơ hội có được về đầu tư chứng khoán niêm yết, cơ hội đầu tư giá trị phù hợp với khả năng của SHS.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 12.54 ngày 15/7/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804

1 Likes