Siba Group (SBG) chào sàn HOSE ngày 1/12 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cp

Công ty Cơ khí Công nghệ cao Siba ( SBG ) đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM chấp thuận niêm yết 25 triệu cổ phiếu của Tập đoàn với giá tham chiếu 15.000 đồng/ cp trong ngày giao dịch đầu tiên 1/12, giúp vốn hóa đạt 375 tỷ đồng. Công ty được thành lập vào tháng 2/ 2015 bởi 3 cổ đông sáng lập với vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Sau đợt tăng vốn lên 150 tỷ đồng vào tháng 12/ 2021, cổ đông mới là Siba Holdings mua lại 2,34 triệu cổ phiếu của bà Dương Thị Thị Quí, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 55,6%. Sau IPO, công ty chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ( IPO ) 10 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/ cp với kết quả có 251 cổ đông tham gia mua.
Siba Group có hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như cơ khí chế tạo, năng lượng và thương mại, sản phẩm của Siba Group có mối quan hệ chặt với các công ty có liên quan.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/siba-group-sbg-chao-san-hose-ngay-112-voi-gia-tham-chieu-15000-dongcp-2023112015485825.htm