Siêu Cổ Phiếu 2024 Vốn hóa 1000 tỉ lợi nhuận sau thuế 2024 Tầm 400-500 tỉ. Ký tên: TMB

Than Miền Bắc Doanh Thu 2024 dự kiến 2 tỉ đô, Lợi nhuận tầm 400-500 tỉ. Hiện tại vốn chủ là 720 tỉ và chỉ cần 1 đến 2 quý sau là sổ sách bằng vốn hóa. Siêu cổ phiếu này sẽ cho lợi nhuận 50% đến 70% năm 2024. Tại sao:

  1. Lợi nhuận Tăng đều qua các năm
  2. Định giá vẫn còn rẻ
  3. Thiên thời nắng nóng nghành nhiệt điện lên ngôi
  4. Tăng trưởng đều đặn
  5. cơ cấu tài sản toàn tiền và hàng tồn kho
  6. PE = 3.x
  7. Chu kì 2024-2026 nên tập trung vào cổ phiếu của nghành sản xuất, cổ bất động nên dành cho vào chu kỳ bơm tiền. Giai đoạn này giống với giai đoạn 2014-2016 của chu kỳ trước.
  8. Lợi nhuận tăng đều đặn theo doanh thu nên mua chứ không phải lợi nhuận ảo
  9. Doanh thu năm 2023 là 37000 tỉ. Doanh thu tốp sàn chứng khoán
  10. Doanh nghiệp nhà nước làm ăn thì ngày càng minh bạch bởi làm láo là tù nhân dự bị ngay