Siêu cổ tháng 8 PSW

TQ đã cấm nhập hoa quả và nông sản từ Đài Loan.
Hoa quả, nông sản VN lần này sẽ cháy hàng khi thương lái TQ mò sang tận thu.
Nông dân lại tăng gia sản xuất, phân bón lại phải dùng nhiều.
cổ đông phân bón vào việc thôi.
PSW Mô hình đang rất đẹp, giá đang đáy của đáy, cổ tức đều đặng hàng năm.
giá 13k múc tiêu năm này 22k