Siêu cổ Tìm Là Được -TLD

Giới thiệu anh em một em cực hot sắp tới,có FA cơ bản và TA đẹp.Em nó sẽ tiến về đỉnh cũ trong vòng 5-8 tuần đúng mô hình.
Chúc anh em thành công !

3 Likes

Hàng ngon quá điểm vào phiên nay đẹp,nay vào cùng chủ top.

1 Likes

Chung tàu DRH-TLD siêu cổ đẹp

1 Likes

Tranh thủ lên tàu thêm giá đẹp 7,25-7,28

1 Likes

1 Likes

Hàng đẹp ngon vẫn lên tốt ae chú ý PET,FRT,BSI

1 Likes

Phiên nay lái vẫn đè ăn thêm hàng

1 Likes

Còn vài con ngon khác đang ngắm gửi ae sau

2 Likes

Tranh thủ giá đẹp vào thêm 7,0x-7,1

1 Likes

Múc nhanh hàng khuyến mại TLD

1 Likes

Sang tuần lại phải đua,sàn tắc lệnh vào múc ko xong.

1 Likes

Nhà máy Quang Binh đã đi vào hoạt động ngoài ra sẽ công bố một số dự án bds cn cho thuê…,năm 2021 sẽ có đột biến LN .Ngày 15/4 họp đhcđ sẽ công bố kế hoạch 2021tăng trưởng tốt
TLD sẽ có giá 1x -2x cho case 2021

1 Likes

Ủng hộ bác chủ hàng này dù mình chưa lên tàu, chúc bác có nhiều thành công với e nó

2 Likes

Thứ 2 là cơ hội vào đúng điểm break bùng nổ đẹp,hàng vào uptrend ăn theo tạo lập.

1 Likes

Chúc mừng ae đã lên tàu TLD

1 Likes

anh em cầm siêu cổ chất vào điểm danh

1 Likes

Tuần này về mệnh. Sau tính tiếp

2 Likes

Hôm nay đại hội ra tin có 2 con dự án bds công nghiệp,game tăng vốn…

1 Likes

1 Likes

Thứ 2 mua được làm vòng mới…giá quá hợp lý 7,x