Siêu cổ vừa phát hiện ngay chân núi!

A/c vui lòng xem chart siêu cổ tại:

Sóng này chỉ thua flc chút thôi!