Siêu cp hưởng lợi sóng dệt may và quỹ đất BĐS khổng lồ

Đây là doanh nghiệp với core là dệt may và BĐS. DN này sở hữu 1 loạt BĐS ở phía Bắc bao gồm dự án đất nền, nhà phố, chung cư và cả KCN.
Coming soon với target 100%
Group Z.alo 2: https://bitly.com.vn/f90fn3 / zalo.me/g/mfjgyp281
Group Telegram: Telegram: Join Group Chat

2 Likes

Nói nhanh TNG

1 Likes

:handshake::handshake::handshake:

TNG siêu cổ

Ads