Siêu phẩm TLH, T3 lời 10%

Đón đầu sóng TLH cùng nhóm vip và cộng đồng

Ngày khuyến nghị: 25/03
Giá: TLH mua dưới 11, target 5-7%, cutloss 3%
Giá hiện tại: 12.3
Lợi nhuận: >11%

:point_right:Tham gia room Vip nhận danh mục: Nhóm: TNS Channel - VIP
:point_right:Tham gia room hỗ trợ: Nhóm: TNS Channel - Tư Vấn 1

1 Likes