Siêu sóng BĐS KCN

Cho em xin cái nhận định lại về TIP đi bác;)

KẾ HOẠCH KINH DOANH THỤT LÙI SO VỚI NĂM 2021

A7 có nói, những doanh nghiệp mà 51% nhà nước và lãnh đạo không cầm cổ phiếu thì vứt cụ nó đi, bọn nó ăn hết, theo mấy thằng đó chỉ có đi ăn mày ăn xin , lời dạy tiền nhân không sai tý nào

Kết quả kinh doanh năm 2021:

  • Doanh thu : 158 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế: 89.6 tỷ đồng
  • LNST : 76.1 tỷ đồng Các mảng kinh doanh đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên các Doanh nghiệp trong KCN thu hẹp sản xuất và một số DN phải ngừng sản xản xuất.
  • Trong năm 2021 công ty đã tiếp tục các thủ tục đầu tư vào các dự án mới như Xã Lộ 25, Dự án Kios và Văn phòng thương mại .

Kế hoạch kinh doanh năm 2022

  • Doanh thu: 176 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ : 86 tỷ đồng
  • Để hoành thành kế hoạch trên công ty sẽ tập trung để khai thác hiệu quả các hạng mục, dịch vụ hiện có cũng tích cực triển khai các thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng các dự án mới theo đúng trình tự, tiến độ đồng thời bảo đảm cân đối nguồn tốn đầu tư hợp lý, tránh bị động.

Chi tiết về tài liệu, nhà đầu tư có thể tham khảo tại: https://images1.cafef.vn/download/250322/tip-du-thao-tai-lieu-hop-h-c-thuong-nien-nam-2022-0.pdf

Nhận định: CHỜ MUA Từ năm 2022, công ty tiếp tục triển khai, bàn giao và ghi nhận doanh thu các dự án The Standard, The Sóng, West Gate …

A7 có nói, những doanh nghiệp mà 51% nhà nước và lãnh đạo không cầm cổ phiếu thì vứt cụ nó đi, bọn nó ăn hết, theo mấy thằng đó chỉ có đi ăn mày ăn xin , lời dạy tiền nhân không sai tý nào, dẹp cụ nó đi TIP