Singapore công bố sắp đưa vào sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia

Singapore sẽ phát hành đồng tiền kỹ thuật số quốc gia vào năm 2024 để cách mạng hóa ngành tài chính thông qua các giao dịch kỹ thuật số an toàn và hiệu quả. Cơ quan tiền tệ Singapore ( MAS ) đang lên kế hoạch thí điểm một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương ( CBDC ) vào năm 2024. CBDC sẽ được sử dụng để thực hiện thanh toán theo thời gian thực giữa các ngân hàng thương mại. MAS cũng có kế hoạch cho phép hình thành các khoản nợ được token hóa tương đương với tài sản trên bảng cân đối kế toán các ngân hàng phát hành và stablecoin ( tiền điện tử mã hóa được gắn với một tài sản có giá ổn định ) được quản lý. Các ngân hàng và công ty trong lĩnh vực công nghệ tài chính như JP Morgan, HSBC, Amazon, Alipay sẽ tham gia để thử nghiệm việc sử dụng CBDC trong nước.

Thông tin chi tiết: https://vietnamnet.vn/singapore-cong-bo-sap-dua-vao-su-dung-dong-tien-ky-thuat-so-quoc-gia-2216187.html