SIP: Tận dụng lợi thế đặc thù, Đầu tư Sài Gòn VRG đẩy mạnh mảng nhà xưởng xây sẵn cho thuê

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đang tập trung phát triển mảng nhà xưởng xây sẵn cho thuê để đáp ứng nhu cầu nguồn cung phân khúc này. Các khu công nghiệp chính hiện nay của Công ty được đặt tại các tỉnh Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Các khu công nghiệp của Đầu tư Sài Gòn VRG sở hữu những lợi thế đặc thù, giúp dễ dàng thu hút nhóm khách hàng thuê đất riêng biệt. Khu công nghiệp Phước Đông có tổng quy mô hơn 2.100 ha tại tỉnh Tây Ninh, có cảng sông phục vụ vận chuyển đường sông với chi phí thấp, có nguồn nước dồi dào từ hồ Dầu Tiếng, phù hợp với các loại hình doanh nghiệp sử dụng nhiều nước.

Thông tin chi tiết: https://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/tan-dung-loi-the-dac-thu-dau-tu-sai-gon-vrg-sip-day-manh-mang-nha-xuong-xay-san-cho-thue-114008.htm