SKG - Giá mục tiêu 19 trong quý II

SKG - Giá mục tiêu 19 trong quý II

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang

Liên hệ: Bùi Nghiêm - 0971.491.931

Nay 24. Đỉnh cũ 40

sóng này có về 4x ko chủ Top

khả năng là sẽ có nhịp chỉnh mạnh để rũ hàng trước khi hướng về đỉnh cũ

múc thôi