SKH - Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Rất hiếm tìm đâu ra DN tăng trưởng với EPS đạt 12k, game thâu tóm chuyển sàn

Ko đọc báo cáo tài chính hả bạn? Mấy con ở Upcom Cafef tính toán chỉ số sai rất nhiều

1 Likes

Cổ tức cash đều nhỉ. Vol gdich ít quá

Lợi nhuận đang trên đà đi xuống, tính thanh khoản thấp, tính minh bạch thấp

1 Likes

Giờ mới ngon này