Smart money 11/02/2022


Team ProtradingStock phát hiện dòng tiền thông minh cổ phiếu TCD, tiềm năng trưởng ngon Anh/Chị có nhu cầu liên hệ em nhé. :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:
Tel/■■■■: Zalo - ProTradingStock_Room Chat 1-2022

Dòng tiền thông minh 11/02/2022 liên hệ room cộng đồng tham gia miễn phí: 0932.906.479 Trần Nam Tiến - VPS HCM :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: