SMC - Leader mới của dòng thép đợt này

Tại sao SMC lại là cổ phiếu dẫn đầu và khỏe nhất đợt này mà không phải HSG, NKG, HPG, mn cùng xem video phân tích bên dưới:

tôi lại tưởng là TLH cơ

đây bác, nhìn qua dòng thép thì chỉ có SMC mới là mạnh nhất thôi

đoạn này cứ con nào P/b rẻ là múc

SMC tăng mạnh nhất dòng, trong khi các ông anh HPG, HSG, NKG đỏ lòm thì em nó cứ lầm lũi đi lên