'So găng' quy mô 4 ngân hàng quốc doanh

Báo cáo tài chính năm 2023 của 4 ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank cho thấy các chỉ số tài chính của nhóm ngân hàng này vẫn tăng trưởng tốt năm vừa qua. Tuy nhiên, giữa các ngân hàng trong nhóm "Big 4" này vẫn có sự chênh lệch đáng kể.
BIDV dẫn đầu quy mô tài sản với giá trị tổng tài sản của nhà băng này đã tăng hơn 8% trong năm vừa qua, đạt 2,3 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2023. Vietcombank là một trong những tổ chức tín dụng tích cực nhất trong việc giảm lãi suất huy động trong hầu hết năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://znews.vn/so-gang-quy-mo-4-ngan-hang-quoc-doanh-post1459800.html

6 Likes