So sánh KBC và SZC

,

Dong tiền có xu hướng chuyển dịch qua ngành BDS khu công nghiệp. Và khi dòng tiền vào BDS khu công nghiệp thì chúng ta không thể bỏ qua 2 mã cổ phiêu KBC và SZC. Thế thì trong 2 mã này, mã nào sẽ là mã tiềm năng, ổn định và an toàn hơn.
Chúng ta sẽ đánh giá qua 4 tiêu chí để đưa ra 1 bảng đáh giá.

Vị trí các khu công nghiệp của KBC và SZC


I. Quỹ đất.

Cả 2 doanh nghiệp đều có quỹ đất lớn, KBC tập trung vào đất khu công nghiệp phía Bắc SZC tập trung khu công nghiệp niềm Nam cụ thể là Vũng tàu.
Cả 2 đều đang chuẩn bị đón đầu xu hướng chuyển dịch nền kinh tế.
II. Tiến độ giải phóng mặt bằng.

Qua đánh giá thì chúng ta cũng thấy rằng KBC đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hơn và tích cực mở rộng đất khu công nghiệp. Trong khi SZC đang gặp một chút các vấn đề về pháp lý cũng như diện tích đất quá lớn nên làm giảm tiến độ đền bù và giải phóng mặt bằng.
III. Sức mạnh tài chính.

Đối với sức mạnh tài chính thời điểm hiện tại, chúng ta thấy KBC có cơ cấu nợ khá thấp, KBC quyết tâm trả nợ trái phiếu và đưa nợ trái phiếu về 0, các khoản nợ vay và thuê tài chính ngăn hạn có sự sụt giảm đáng kể.
SZC hiện tại đang có khoản nợ vay khá lớn, những khoản vay này có giảm nhưng giảm chưa đáng kể. Những khoản nợ vay này tập trung tại các khoản vay ngân hàng.

Chủ yếu là các khoản vay từ ngân hàng, trái phiếu cũng không nhiều khoảng 100 tỷ trái phiếu. Còn lại đến từ các khoản vay ngân hàng.

Các khoản tiền vay dùng cho mục đích gì? SZC đang có khoảng hàng tồn kho và chi phí xây dựng dở dang khá lớn.

Hàng tồn kho đến ngày 30/9/2023 là: 1.373 tỷ chủ yếu đang đầu tư vào Dự án khu đô thj Châu Đức. Chi phí xây dựng dở dang cũng tập trung tại khu công nghiệp Châu Đức với giá trị là : 2.245 tỷ .
IV. Dự kiến tiềm năng trong tương lai.

Đối với cả 2 doanh nghiệp đều có tiềm năng rất lớn trong phân khúc BDS khu công nghiệp. Tuy nhiên tầm nhìn và hiệu quả ngắn NDT có thể nhìn thấy nhanh thì phải kể đến KBC. SZC mang tính chất đầu tư và tầm nhìn lâu dài hơn.
V. Bảng đánh giá tổng hợp

Sau khi tổng hợp và đánh giá qua 4 chỉ tiêu thì chúng ta thấy KBC đang cho hiệu quả cao hơn, tài chính an toàn hơn.
Đây là đánh giá cá nhận, góc nhìn cá nhân. Anh chị theo dõi và tham khảo!

MS. Đặng Hoài
Contact: 0395940077
:point_down: :point_down: