Soi 'sức khỏe' các phân khúc bất động sản năm 2024

Năm 2024, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ hồi phục rõ rệt, nhưng để đầu tư có lời thì phải lựa chọn đúng phân khúc. Chung cư là điểm sáng, mức tăng giá chung cư ở Hà Nội và TP. HCM lần lượt là 82% và 56% trong giai đoạn dài từ năm 2015 đến 2023. Mức tăng trưởng giá căn hộ chung cư từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2023 là 13%/ năm. Việc tăng chi phí đầu vào từ vật liệu, nhân công, giá đất... đã tác động cộng dồn vào giá chung cư. Phân khúc chung cư được đánh giá vẫn tiếp tục tăng giá.

Thông tin chi tiết: https://vtc.vn/soi-suc-khoe-cac-phan-khuc-bat-dong-san-nam-2024-ar849183.html

5 Likes