Sóng Bank!

Bank đang vào sóng lớn
Shb, Stb, Abb …đang phi mạnh

Tuần sau đến HDB, Mbb …nhỉ ?

1 Likes

Các ngân hàng được giãn trích lập dự phòng nợ cơ cấu lại trong 3 năm.Từ 1/1/2024, TCTD sẽ quay trở lại phân loại, trích lập toàn bộ dư nợ theo quy định của NHNN về phân loại nợ trong hoạt động của TCTD. https://ndh.vn/ngan-hang/thong-tu-m...ong-cua-tctd-co-hieu-luc-tu-17-5-1288439.html

SHB đã vút mạnh từ 15.x lên 27.x trong ba nốt nhạc

Bank 1x vào đầu 2x , bank 2x vào đẩu 3x, 4x …

chọn hàng quan trọng, có game mới phi được, SHB thì chắc có lái, STB có vị và có tin cổ tức. còn những con khác thì phi ko mạnh bằng

1 Likes

HDB thì sao bác ơi? Bỏ sáp nhập với PGbank là ngon rồi

Lăn tăn làm gì nhiều, cứ STB mà múc, giá trị hiện nay còn quá thấp so với tiềm lực. Dòng tiền to đang dồn vào thì đi xa đó.

1 Likes

SHB tăng quá đẹp , STB cũng đang phi đẹp theo

E bank nào cũng long lanh sáng rực nhỉ

Bank đang là đầu tàu để BBs kéo tàu, nhưng qua bên kia núi, bank tự kéo tàu còn nhanh hơn! Cccm sùng B bảo trọng!

1 Likes

Ai đang cầm tiền cũng ngồi dưới ga như thớt thì vé bán lại trên tàu ai mua!? Để người trên tàu xuống với chứ thớt!?

1 Likes

Bank còn dư địa tăng như VCB, TCB, HDB, BID …cứ chọn mà chiến thôi

Vẫn chỉ kéo trụ và bank để ra hàng penny midcap. Thị trường thế này điều chỉnh sớm

1 Likes

Em nào cũng có phần trong uptrend cả bác ơi

Bank e nảo cũng ngon, chọn các em big 3 như hay các em bank tư nhân chưa phi nhiều