Sóng bds-kcn và xuất khẩu sắp tới?

, , , ,

Cập nhật các sự kiện quan trọng: Singapore đầu tư KCN, Châu Âu gỡ thẻ vàng IUU cho nhóm thủy sản ở tháng tới?, cơ hội khi Đức tìm kiếm các nguồn nhập khẩu thay thế TQ như may mặc, gỗ, giày,… và nhiều thông tin khác

Tham khảo các nhóm cổ phiếu liên quan:
https://youtu.be/QXBy8s6fXME

Bài này oke mà ít bác xem quá :v sắp tới Mr Chính còn đi thăm Mỹ, TQ và Brazil nhiều