Sống chậm

Bình tĩnh sống.

3 Likes

có mà cây thông noel ấy, tầng gì ở đây

Nếu tư duy như mày sẽ ko có tesla, amazon, alibaba như giờ. Ngoài ra uy tín của A7 phủ khắp diễn đàn này. 10 năm nay Rất nhiều thằng ngu cãi A7 giời vẫn nghèo đói, đi xe way tầu. A7 chính trực hào sảng, đéo lom dom như lũ chuột chúng mày.

7 Likes

So thế cũng so, tư duy không khác gì đứa trẻ con :))

Cứ đợi thôi, những đứa chê bai chán rồi cũng phải phi vào, khi nào đứa nào cũng khen ngon thì là đỉnh, còn giờ tụi nó càng chê càng chửi càng sợ là càng tốt

Vãi các cụ đội lái đẩy hía lên trên 70 đối vs CEO, 90 đối vs dig, vãi thật . Lái kiểu này năm sau tha hồ mà tháo, tính toán kiểu gì mà đẩy giá kinh thế ko biết

Cmt của bác hời hợt lắm đấy :slight_smile:

Định giá quá cao so với thực tế doanh nghiê

1 Likes

Vấn đề định giá đã có A7 và nhiều người nói r, bác chịu khó coi lại các pic trước để view tổng thể hơn nha.

Thôi

E chả quan tâm để vài ba năm nữa xem rồi chơi món này ko đu theo

Định giá cao so với tầm nhìn và hiểu biết hạn hẹp của bác, học hỏi mở rộng tầm nhìn và kiến thức mới sinh ra tiền, hoặc qua mua bank thép cho đúng định giá

Bác cứ xem quỹ đất quy ra tiền như thế thì bỏ