Sóng Chứng Khoán - Tập 2

Tuần sau vào sóng ck nhỉ

1 Likes

VCI đang lead dòng CK

Sóng CK đợt này khả năng cao VCI 8x, SSI- HCM 4x hay 5x

1 Likes

Vote VCI

1 Likes

Các em ck vào mới này đều ngon hết nhé
Mức độ tăng thì từng em sẽ khác nhau

Em thấy Vix tiền đã vào, lái Vix đánh rát quá… Vẫn đang giữ Vix

1 Likes

Vix mình vảo 4.x bán khi chạm 10
Không ngờ e phi tuyệt đẹp lên tận 4x ! Kinh điển Vix .,hihi

1 Likes

Blue ck thi mĩ h thấy SSI giá đang hấp dẫn …nhưng VCI lead phi ngon hơn SSI nhỉ

1 Likes

Sắp bctc quí thì ck vẫn nhất, công ty nào cũng có lãi cả thôi

2 Likes

Cứ VND, SHS mà múc

1 Likes

ART vữa bán 6.2 thì nó chạy haizzza

1 Likes

Đúng đó bác ơi

Từ tuần sau khả năng ck vào sóng lớn

E nào cũng ngon…hihi

Đỉnh cao gamestop đó anh ơi…hihi

2 Likes

Cả VIG SBS nữa sắp điên hết

2 Likes