Sóng dòng P!

Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã: PVS), năm 2021, MAS dự báo công ty sẽ ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 707 tỷ đồng (+13% cùng kỳ). Giai đoạn 2022–2023 dự phóng là giai đoạn tăng trưởng mạnh của PVS với mức lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 955 tỷ đồng (+35% so với 2021) và 1.653 tỷ đồng (+73% so với 2022) với giả định giá dầu tiếp tục duy trì mức cao kéo theo hàng loạt các dự án lớn được triển khai.