Sóng khoáng sản

Khoáng sản đang vảo sóng
Đá lâu rồi chưa có sóng lớn

AMD, CTI, KSB…
BMC sỉ titan

1 Likes

CTI 3 mỏ đá khu vực Đồng Nai sân bay Long Thành ngon hơn KSB nhiều mà cứ swing mãi chưa bứt phá

Ksb lái chụi chơi nên phi ầm ầm nhưng vềcơ bản hạ tầng và đá thì CTI nhỉnh hơn hẳn nhé

Đội mạnh vào là nhấc bổng CTI…hihi

Các bác thấy giá đường đã tăng và đang tăng, các em cp đường phi ầm ầm

Giá dầu tăng và các em dầu khí cũng phi kinh

dòng khoáng sản sau khi chết cả chục năm thì cuối năm nay hoặc sang năm cũng ăn đậm do giá khoáng sản (commondity) tăng toàn gấp 2, 3 lần vì in tiền …

1 Likes

KSH cp điên 2021

1 Likes

Các anh ở phố Wall Mỹ xịn đang khuyến nghị dòng khoáng sản do dự giá sẽ tăng và tăng mạnh hậu covid bác ơi

1 Likes

Vào các em Khoáng sản xịn mà giá đang bèo nhèo bác ơi

2 Likes

AMD, CTI trong đợt sóng thần vừa qua chưa phi

BMC thì up nhưng chưa vào sóng thần…hihi

sóng khoáng sản la sóng đầu cơ mạnh nhất xưa giờ

2 Likes

Thời ăn bằng lần đến dồi

2 Likes

Các em khác nào là KCN, nào là sugar, nào là dầu khí …phi bức tốc

1 Likes

Nào là các e, ck x3, x5 …có em x10 hơn

Giờ đến thời các em khoáng sản là hợp lý thôi mà

1 Likes

KHB chạy dồi

1 Likes

AMD, CTI , BMC hầu như chỉ nhúc nhích, tích luỹ thời gian qua