Sóng năng lượng

Sóng năng lượng dẫn đầu bởi PVS,PVD sẽ chuẩn bị vào nhịp 2
Trong tối nay hoặc ngày mai , WTI sẽ đóng trên 107