Sóng nâng vốn của các công ty chứng khoán

, , ,

Topic này mình chia sẻ góc nhìn cá nhân về một xu hướng đang diễn ra ở các công ty chứng khoán đó là xu hướng tăng vốn chủ sở hữu của các công ty này
Thông qua video này mình muốn chia sẻ các thông tin sau
1. Dựa vào đâu mà mình nhận biết sớm được xu hướng nâng vốn của các công ty chứng khoán và các công ty chứng khoán tại sao cần nâng vốn?

2. Hiện tại có các công ty nào có khả năng nâng vốn mà chưa công bố

Chi tiết phân tích mình để trong video mọi người xem hết video để tham khảo
Đừng quên nhấn subscribe

2 Likes

lại bìm bịp nhóm chứng ah

1 Likes

nhóm chứng hôm nay xanh sớm thế