Sóng ngành xây dựng?

Sau tết âm lịch, cp ngành xây dựng không tăng, cho mình hỏi các cao nhân, khi nào giá cp ngành xây dựng mới tăng giá trở lại ạ

HBC lấy lại tinh thần cái nào, giảm và nằm im lâu quá rồi đó nha