Sóng quý 3

-Chờ Sóng Mới!

Đường màu đỏ hôm nay giảm về 25 và nếu giảm xuống 10 là sóng mới!

Rõ ràng như Sóng vừa rồi không phải mã nào cũng tăng và tăng mạnh mà chỉ có Dầu khí, Điện,… mới tăng mạnh. Và Sóng này khi xác nhận cũng vậy không phải mã nào cũng tăng và tăng mạnh mà chỉ có những Siêu Phẩm Mới sẽ được khuyến nghị, đó là điều tuyệt vời!


Growth Investing
Khuyến nghị giữ 70% tiền mặt

ngành nào dẫn sóng sắp tới ?

Vào App Growth Investing để xem ngành nào sẽ dẫn sóng sắp tới nhé ạ.