Sóng thoái vốn, mua mã nào?

Coi như topic này tổng hợp ý kiến các ace về game thoái vốn trong tháng 7 này. Gom hàng đủ chờ tờ a4 nữa là lên đỉnh.
Ngoài case DDV gần như đã đạt được target thì anh chị em nghĩ con hàng nào sẽ cực hot trong sóng thoái vốn. Có phải TRA hay DVN

VOS target 12 bác ạ

con này ACB thoái vốn từ đầu năm rồi mà bác ơi, giờ ai mua ở thấp thì ngồi hưởng chứ đu vào mát lắm