Sóng vượt đỉnh - Nhịp đập luân phiên

, , , , , ,


Vnindex hôm qua mở Gap tăng kèm thanh khoản gia tăng với sự tham gia tích cực của nhóm ngân hàng.
Nhịp đập luân phiên tương đối nhịp nhàng, mỗi ngày lại có thểm các nhóm ngành thay nhau bùng nổ vượt đỉnh. Số lượng nhóm ngành luân phiên hình thành càng lớn sẽ đưa sóng đi xa và bền bỉ.

Thế Giới:
Cả 3 chỉ số chính chứng khoán Mỹ đồng thuận vượt đỉnh mọi thời đại. Xung lực rất mạnh mẽ.

Thị Trường:
Vnindex mở Gap tăng kèm thanh khoản gia tăng với sự tham gia tích cực của nhóm ngân hàng.
Nhịp đập luân phiên tương đối nhịp nhàng, mỗi ngày lại có thểm các nhóm ngành thay nhau bùng nổ vượt đỉnh. Số lượng nhóm ngành luân phiên hình thành càng lớn sẽ đưa sóng đi xa và bền bỉ.
Tiếp tục nắm giữ cho tới khi đạt mục tiêu hoặc xuất hiện tín hiệu đảo chiều.

Cổ Phiếu có thể tham gia hôm nay:
Công nghệ: CMG - 60
Dầu khí: PVP, PVT
Bank: ACB SHB
Cơ bản khác: GMD DBC

Chúc anh chị giao dịch thành công!