Sóng xăng dầu đang tăng mạnh, xin các cao nhân cho ý kiến về 2 mã PVD vf BSR

Sóng xăng dầu đang tăng mạnh, các cao nhân cho ý kiến về 2 mã PVD và BSR.